Home

Dienstenwijzer van De Block Financial Consultancy

Wij geven u graag informatie over ons bedrijf en onze dienstverlening

De Block Financial Consultancy is een strikt onafhankelijke adviespraktijk en in geen enkele vorm gefinancierd door of eigendom van derden. Wij zijn een volledig zelfstandige en onafhankelijke onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Eigenaar en adviseur sinds januari 2001 is Hans J. de Block. Naast ruime ervaring op het gebied van verzekeren, is er door de bedrijfseconomische achtergrond en jarenlange ervaring als financieel directeur Benelux, ook kennis op fiscaal-, juridisch- en financieel terrein.

Onze gegevens zijn

 • De Block Financial Consultancy
 • Adres: C. de Jongestraat 66, 1444 EM Purmerend
 • Tel : 0299 - 41 36 40 - Mobiel: 06 - 539 641 68
 • Email: info@deblockfc.nl - Internet: www.deblockfc.nl
 • KvK: nr. 37093797
 • Bankrelatie: ABN Amro Bank, IBAN NL17 ABNA 0587 6495 34 t.n.v. H.J. de Block

Aard van dienstverlening

 • Wij adviseren op het gebied van persoonlijke financiële planning. Daarbij evalueren wij de bestaande situatie, inventariseren de wensen voor de toekomst en informeren over eventuele aanpassingen. Vaak maken wij daarbij een financieel overzicht waarin verschillende scenario's worden doorgerekend. Ook scenario's waarbij risico's als arbeidsongeschiktheid en overlijden een rol spelen, kunnen wij inzichtelijk maken.
 • Wij geven fiscale adviezen, verzorgen aangiften en bezwaren voor de inkomstenbelasting, alsmede aanvragen voor de diverse Toeslagenwetten
 • Wij verzorgen second-opinions op al onze kennisgebieden zoals geldzaken, belastingen en verzekeringen.

Registratie AFM tot 1-1-2014

Wij waren geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nr. 12010835 en hadden vergunningen om te adviseren en te bemiddelen in

 • Levensverzekeringen
 • Schadeverzekeringen
 • Spaarrekeningen
 • Betaalrekeningen en elektronisch geld
 • Beleggingsobjecten
 • Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (alleen adviseren)

Tarief en wijze van beloning

De beloning voor De Block Financial Consultancy bestaat uit rechtstreeks aan cliënten gefactureerde diensten. Voor complexe werkzaamheden rekenen wij € 100,- all-in per uur. Voor eenvoudigere werkzaamheden en reisuren is het tarief € 50,- all-in per uur. Voor autokosten wordt € 0,50 per km in rekening gebracht. De tarieven worden in redelijkheid toegepast.

Waarborgen, vertrouwelijkheid en voorbehouden

Bij De Block Financial Consultancy bekende gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Bij het uitbrengen van informatie staat het belang van cliënt voorop. Hoewel de berekeningen en beweringen zorgvuldig worden gemaakt en naar onze mening juist, kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Er wordt uitgegaan van het geldende belastingstelsel en tarieven. Aan beleggen zijn altijd risico's verbonden. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Berekeningen gelden altijd onder voorbehoud van acceptatie door verzekeraars, banken of de belastingdienst. Een eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat voor de verleende dient in rekening is gebracht.

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen dan ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Registratie KiFiD tot 1-1-2014

Wij waren geregistreerd bij Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nr. 300.007166

Dienstenwijzer DBFC januari 2014